Ivona

28 tekstów – auto­rem jest Ivo­na.

Z kub­kiem lodów.. przełykam go­rycz niewypału. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 czerwca 2011, 22:06

I działaj tak by po­tem nie mieć pre­ten­sji do siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 czerwca 2011, 22:05

Życie gdy­by było pros­te nie na­zywałoby się życiem. . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 stycznia 2011, 22:50

Do fa­ceta :
.. jes­tem dla Ciebie jak ciężki orzech do zgryzienia.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 listopada 2010, 20:19

..to nie jest tak że nikt nas nie kocha i że nie możemy zna­leść swo­jej dru­giej połówki.. my po pros­tu szu­kamy nie tam gdzie trze­ba .. al­bo to ona ob­ja­wia się w mężczyźnie który nie spełnia naszych ocze­kiwań i wte­dy ją od­trąca­my .. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 listopada 2010, 11:53

Dzi­siaj Anioły trze­potały skrzydłami-śnieg. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 listopada 2010, 00:15

Jest dobrze.
A jeśli już tak jest, to dob­rze ;) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 listopada 2010, 20:03

Dlacze­go gdy kochasz swo­je dzieci naj­piękniej­szą miłością - rodzi­ciel­ska, to nag­le Bóg od­biera Ci to szczęście ..
A dru­gi nie sza­nuje swoich dzieci i uważa ich za naj­większe nie­szczęście ja­kie go spot­kało , żyją z nim aż do końca je­go dni .. ?! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 września 2010, 21:04

Błogosławieni Ci , którzy nie szu­kali a znaleźli
Al­bo­wiem nic na siłę .. !
__________________________________________ 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 września 2010, 16:18

Przy od­po­wied­nim po­dejściu , na­wet ja, jes­tem do os­wo­jenia .. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 września 2010, 20:49
Ivona

Jestem,przecież to wystarczy...

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ivona

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność